رییس جمهور منتخب مردملیست نهایی نتایح آرا کلیه نامزدهای شورای شهر کرمان را در کرمان انتخاب ببینید

اعضای انتخاب شده توسط مردم برای چهارمین شورای شهر کرمان

رفتن به نوارابزار